Skræddersyet finansiel rådgivning

Revision, udvidet gennemgang og assistance

Hos DinRevisor Lyngby omhandler det både tal og ord. Med vort kendskab til netop din virksomhed, kan vi tilbyde rådgivningskompetencer, når din virksomhed står over for nye udfordringer inden for f.eks. skattemæssige problemstillinger, driftsforbedringer, sammenlægninger, generationsskifte, investeringer eller finansieringsforhold.

​Vi ser på dine muligheder baseret på din virksomheds potentiale og personlighed. Og med baggrund i forståelse for netop din branche.

Omfanget af samarbejdet bestemmer du. DinRevisor står til rådighed i alle de forretningsmæssige sammenhænge, du har brug for, og som giver din virksomhed mulighed for at skabe værdier og vækst.

Vi er altid opdateret inden for områderne skat, bogføring, regnskab og revision, således at vi til enhver tid kan give en professionel og seriøs rådgivning på disse felter.

Krav fra lovgivningen og offentlige myndigheder bliver stadig større. Vi kan være din kontakt til de offentlige myndigheder og tale din sag på et professionelt grundlag.

 

Revision

Revision er helt overordnet set en gennemgang af din virksomheds regnskaber. Formålet er at få foretaget en uvildig kontrol og gennemgang af regnskabet. Nogle virksomheds- og selskabsformer er som udgangspunkt altid pålagt en revisionspligt, herunder både aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Der kan dog være visse undtagelser.

​Herudover kan alle virksomheder vælge at få foretaget revision af deres regnskab for at sikre, at der ikke er sket regnefejl, der på sigt kan have konsekvenser for virksomheden.

Hos os får du en fast revisor tilknyttet din virksomhed, som ud fra en klar forventningsafstemning vil gå langt for at sikre din virksomhed en god og sund økonomi.

 

Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang er en særlig revisionsstandard, der kan være et optimalt valg, hvis virksomheden er i regnskabsklasse B og ikke har behov for den sikkerhed, der følger med en traditionel revisionsproces.

Udvidet gennemgang er tilpasset de behov mindre og mellemstore virksomheder i Danmark har. Standarden sikrer en fornuftig kontrol, kvalitet og troværdighed i den information, som flyder fra virksomhederne til forretningspartnere, kreditgivere og myndigheder.

Betingelser for at anvende udvidet gennemgang

Er jeres virksomhed i regnskabsklasse B, kan I vælge at anvende udvidet gennemgang, hvis virksomheden på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to ud af følgende tre størrelser:

  • En balancesum over 4 mio. kr. 
  • En nettoomsætning over 8 mio. kr. 
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret over 12.

Holdingselskaber i regnskabsklasse B kan også benytte sig af udvidet gennemgang.

Udvidet gennemgang kan således ikke sidestilles med revision, da den ikke giver samme grad af sikkerhed for årsrapportens regnskabsoplysninger, men kan være et godt alternativ for de virksomheder, som ikke har behov for den høje grad af sikkerhed, som revision giver.

Fra og med regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere, er der krav om revision eller udvidet gennemgang af årsregnskabet for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår. Dette gælder uanset størrelsen af virksomhedens nettoomsætning og antal ansatte. 

 

Assistanceerklæring

Med en assistanceerklæring hjælper vi dig med opstilling af regnskabet. Denne erklæring giver reelt set ingen sikkerhed for, at informationerne i årsregnskabet er retvisende, men giver udelukkende sikkerhed for, at årsregnskabet er opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens - og dermed myndighedernes - krav.

 

Skal vi hjælpe dig og din virksomhed? 

Er du i tvivl om hvilken erklæring, som passer dig og din virksomhed bedst, så tøv ikke med at kontakte os.  

Kontakt os i dag for en uforpligtende samtale
+45 39 68 11 99
lyngby@dinrevisor.net