Vi har flere arbejdsområder der tilpasses den enkelte efter behov. Vi tilbyder revision og regnskabsassistance til virksomheder der er underlagt revisionspligten, eller som selv har tilvalgt den. Har du behov for hjælp til bogholderiet bistår vi også gerne med det. Herudover yder vi både skattemæssig og økonomisk rådgivning både til selskaber, erhvervsdrivende og private.

Revision og regnskabsmæssig assistance

Revisionen skal sikre at virksomheden overholder lovgivningen og aftaler i øvrigt og udmunder i en påtegning fra vores side. Resultatet af revisionen medfører ofte, at kunden får en rådgivning og anbefalinger, der kan sikre en mere effektiv administration herunder medvirke til at skabe bedre resultater.

For os er det vigtigt, at den lovpligtige revision udføres med et formål for din virksomhed, og ikke blot fordi det skal gøres ifølge loven. Vi engagerer os i din virksomhed og kan i tilknytning til revisionen tilbyde udarbejdelse af selve årsrapporten i henhold til årsregnskabsloven og tilpasse den til jeres behov og ønsker.

Vi rådgiver ligeledes virksomheder, som ikke er pålagt lovpligtig revision om fordele og ulemper ved at fravælge revisionen.

Regnskabsmæssig assistance omfatter udarbejdelse af årsregnskabet samt udarbejdelse af perioderegnskaber, selvangivelser og budgetter. Regnskabsmæssig assistance omfatter også regnskabsanalyser og driftsøkonomiske analyser der er medvirkende til at forstå og udvikle virksomheden.

 

Bogholderi

For små virksomheder kan der ofte være store fordele ved at føre alle eller dele af rutineprægede bogholderimæssige opgaver ud af huset – uanset om I er en veletableret eller ny virksomhed. 

På den måde kan I fokusere på jeres kernekompetencer og trygt overlade bogholderiet til andre, der har regnskab som kernekompetence. Vi tilbyder følgende delydelser indenfor bogholderi.

• Løn
• EDB-bogføring.
• Udarbejdelse af moms
• Diverse ad hoc-opgaver efter behov

 

Økonomisk og skattemæssig rådgivning

Vi har mange års erfaring i individuel og personlig økonomisk rådgivning, uanset om der er tale om personlige virksomheder, selskaber eller foreninger.
Vi er personlige sparringspartnere for vores kunder i ledelsesmæssige og andre sammenhænge og vi deltager aktivt som rådgivere og sparringspartnere indenfor en bred vifte af rådgivningsopgaver herunder:

• Generationsskifte
• Opstart af virksomhed
• Køb og salg af virksomheder
• Investeringsrådgivning
• Selskabsstruktur og omstruktureringer
• Værdiansættelser
• Skat
• Pensionsforhold

Vores assistance omfatter også bistand i skattesager samt forhandlinger med skattemyndighederne.

 

Digital administration

Vi har brugt en masse energi på at sætte os ind i de små virksomheders mulighed for digital administration. 

Uanset om det er egen bogholder i virksomheden der skal hjælpes med at lave digitalt bogholderi, om det er os der skal forestå bogholderiet, eller om det er øvrige forretningsgange relateret til det administrative så tilbyder vi sparring og assistance i forbindelse med implementering og udførsel for vores kunder.  

Vi har en bred vifte af kendskab til eksisterende digitale produkter og vi videreuddanner os løbende på området. 

Vi vandt prisen årets virksomhed 2021 for vores indsat på digitalisering.