Årsrapport | Internt regnskab | skatteregnskab

Hos Din Revisor Købehavn ApS kan vi hjælpe med at udarbejde din virksomheds regnskab, uanset om regnskabet er småt eller stort. Vi har en bred erfaring med såvel personlige virksomheders regnskaber og selskabers regnskaber.  ​

 

Et årsregnskab fortæller en historie

Regnskab Amager | Regnskab Ørestad | Regnskab Tårnby | Regnskab København

Et årsregnskab fortæller en hel del om din virksomhed. Der kan være mange forskellige brugere af et årsregnskab og det er derfor vigtigt, at det er den rigtige historie der bliver fortalt. Vi er din fortrolige samarbejdspartner og ved at opnå forståelse af din virksomhed, kan vi bidrage til, at regnskabet bliver retvisende og brugbart.  

Regnskabs- og skattelovgivning er under konstant udvikling, og med løbende faglig opdatering og uddannelse, sikrer vi, at dit regnskab er udarbejdet efter gældende regelsæt.  

Vi yder selvfølgelig også assistance med skatteregnskab, og hjælp til indberetning af oplysningsskema, udbytteangivelse og øvrige skatterelaterede dokumenter. 

 

Vi kan hjælpe med det meste

Bogføring Amager | Bogføring Ørestad | Bogføring Tårnby | Bogføring København

For nogle virksomheder, giver det mening at have sin egen medarbejder ansat, som står for bogføring. For andre, er der ikke nok arbejde til at udfylde en hel stilling, og derfor kan det være relevant at outscource bogføring. Bogføring kan naturligvis være relativ ukompliceret proces, men når det kommer til eksempelvis momslovgivning, og krav til dokumentation, bogføring af skattekontoen, omlægning af lån, og regnskabsafslutningen, så bliver det mere kompliceret. Revisor er uddannet i lovgivning, og deltager løbende i efteruddannelse. Det er en fordel, allerede ved bogføringstidspunktet, at vide hvilke krav et køb, eller en indtægt er omfattet af. Vi assisterer naturligvis med bogføring, så du kan gøre det du er god til.

Årsrapporten som udarbejdes en gang årligt, skal laves efter et sæt regler, som regulerer indhold, præsentation, indregning og målemetoder. Årsregnskabsloven er under konstant udvikling. Nye notekrav kommer til, gamle falder fra. Vi laver mange årsrapporter og har et indgående kendskab til lovgivning på området, og sikrer at de årsrapporter som vi påtegner, er af høj kvalitet og således overholder lovgivning.

Som en del af årsregnskabet skal der også laves et skatteregnskab. Skattelovgivning er omfattende, og vi sørger derfor for, at holde os opdaterede og have adgang til eksperter på området. Når vi assisterer med at lave skatteregnskabet, så sørger vi for, at det sker på baggrund af lovgivning.

 

Skal vi hjælpe din virksomhed

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os på telefon  73 70 86 87 eller skrive til os på e-mail koebenhavn@dinrevisor.net, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.​​

Du er velkommen til at kontakte os

Ring eller skriv til os. Vi er klar til at hjælpe.

73 70 86 87
koebenhavn@dinrevisor.net